อสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่ซึม นักลงทุนผวาผังเมืองใหม่-เปิดขายใหม่ลด

นายสุรเชษฐ กองชีพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจตลาดสถานที่อยู่เขาใหญ่ ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2560 พบว่า ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาตลาดสถานที่อยู่ในเขาใหญ่ชะลอตัวลงชัดเจนเมื่อเทียบกับอัตราการ ขายในช่วงปี 2553 – 2556 เนื่องจากมีสถานที่อยู่อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
หลงเหลือขายในปีก่อนหน้าจำนวนหนึ่ง

ขณะที่โครงการพัฒนาที่ดินรูปในแบบต่างๆ ก็ลดลงอย่างชัดเจนเช่นกันสืบเนื่องจากกรณีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์สร้างความ ไม่มั่นใจในตลาดเขาใหญ่ ทั้งนี้ในช่วงต้นปีสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ปี 2560 มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ประมาณ 260 หน่วย ในพื้นที่เขาใหญ่ -วังน้ำเขียว ซึ่งพัฒนาโดยผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ หากพิจารณาแยกตามพื้นที่ พบว่า ตามแนวถนนธนะรัชต์เป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาโครงการสถานที่อยู่มากที่สุด

โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรือโครงการค้าปลีกปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยประมาณ 5,000 หน่วยสร้างเสร็จหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะที่ในพื้นที่ตามแนวถนนกุดคล้า – ผ่านศึก และพื้นที่ตามแนวถนนเขาใหญ่ – วังน้ำเขียว กลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใน ช่วง10 ปีที่ผ่านมา

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/160214

Read more article at อสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่ซึม นักลงทุนตระหนกผังเมืองใหม่-เปิดขายใหม่ลด.